PRESLIA GT 46

Dầu bôi trơn hiệu suất cao cho turbine khí trong các ứng dụng khắc nghiệt..

Quy tắc

Phân loại theo chuẩn quốc tế

 • ASTM : ASTM D 4304 I ,ASTM D 4304 II
 • CHINA NATIONAL STANDARD : GB 11120-89 L-TSA
 • DIN : DIN 51515
 • ISO : ISO 6743-5 TSA ,ISO 6743-5 TSE ,ISO 6743-5 TGA ,ISO 6743-5 TGB ,ISO 6743-5 TGE ,ISO 6743-5 TGSB ,ISO 6743-5 TGSE ,ISO 8068
 • JIS : JIS K-2213 type 2

Phân loại theo nhà sản xuất

 • Approved :
  MAN : MAN TURBO SPD 10000494596
  GENERAL ELECTRIC : GENERAL ELECTRIC 28143B ,GENERAL ELECTRIC 32568G ,GENERAL ELECTRIC 27070 ,GENERAL ELECTRIC 46506E ,GENERAL ELECTRIC 107395A ,GENERAL ELECTRIC 101941A
  ALSTOM : ALSTOM HTGD 90117
  DOOSAN : DOOSAN
  SIEMENS : SIEMENS TLV 901304 ,SIEMENS TLV 901305
  SOLAR : SOLAR ES 9-224 W Class II