NATERIA MP 40

Dầu bôi trơn thế hệ mới ít tro, đặc biệt thiết kế để kéo dài thời gian thay dầu và bảo vệ động cơ sử dụng khí đốt tự nhiên..

Quy tắc

Phân loại theo nhà sản xuất

  • Approved :
    MAN : MAN
    CATERPILLAR : CATERPILLAR
    CPM : CPM