HBF 3

TOTAL HBF 3 là dầu tổng hợp cho hệ thống phanh, được khuyến nghị cho hệ thống phanh và ly hợp của tất cả các xe sử dụng dầu tổng hợp khi không có yêu cầu DOT 4 hoặc cao hơn..

Quy tắc

Phân loại theo chuẩn quốc tế

  • FMVSS : FMVSS 116 DOT 3
  • ISO : ISO 4925 Class 3
  • SAE : SAE J1703