PRESLIA 46

Dầu PRESLIA được thiết kế đặc biệt để bôi trơn cho hệ thống thủy lực, tua bin hơi
hoặc gas. Sản phẩm cũng được sử dụng cho các máy nén li tâm hoặc tuốc bin
tăng áp..

Quy tắc

Phân loại theo chuẩn quốc tế

 • ASTM : ASTM D 4304 I ,ASTM D 4304 II
 • CHINA NATIONAL STANDARD : GB 11120-2011 L-TSA
 • DIN : DIN 51515 part I ,DIN 51515 part II
 • ISO : ISO 6743-5 THA ,ISO 6743-5 THE ,ISO 6743-5 TSA ,ISO 6743-5 TSE ,ISO 6743-5 TGA ,ISO 6743-5 TGB ,ISO 6743-5 TGE ,ISO 6743-5 TGSB ,ISO 8068
 • JIS : JIS K-2213 type 2

Phân loại theo nhà sản xuất

 • Approved :
  MAN : MAN TURBO SPD 10000494596 ,MAN TURBO SPD 10000242284
  GENERAL ELECTRIC : GENERAL ELECTRIC 28143B ,GENERAL ELECTRIC 32568G ,GENERAL ELECTRIC 27070 ,GENERAL ELECTRIC 46506E
  ALSTOM : ALSTOM HTGD 90117 ,ALSTOM HYDRO HTWT 600050
  SIEMENS : SIEMENS TLV 901304 ,SIEMENS TLV 901305
  SOLAR : SOLAR ES 9-224 W Class II