PRESLIA 68

Dầu PRESLIA được thiết kế đặc biệt để bôi trơn cho hệ thống thủy lực, tua bin hơi
hoặc gas. Sản phẩm cũng được sử dụng cho các máy nén li tâm hoặc tuốc bin
tăng áp..

Quy tắc

Phân loại theo chuẩn quốc tế

  • ASTM : ASTM D 4304 I ,ASTM D 4304 II
  • CHINA NATIONAL STANDARD : GB 11120-2011 L-TSA
  • DIN : DIN 51515 part I ,DIN 51515 part II
  • ISO : ISO 6743-5 THA ,ISO 6743-5 THE ,ISO 6743-5 TSA ,ISO 6743-5 TSE ,ISO 6743-5 TGA ,ISO 6743-5 TGB ,ISO 6743-5 TGE ,ISO 6743-5 TGSB
  • JIS : JIS K-2213 type 2

Phân loại theo nhà sản xuất

  • Meets the requirement of :
    SIEMENS : SIEMENS