RUBIA S 10W

TOTAL RUBIA S 10W là dầu nhớt gốc khoáng được khuyến nghị dùng cho các hệ thống thủy lực và hộp số..

Quy tắc

Phân loại theo chuẩn quốc tế

  • API : API CF ,API SF

Mô tả sản phẩm

Khuyến nghị cho các hệ thống thủy lực khi nhà sản xuất thiết bị yêu cầu dầu động cơ với cấp độ nhớt thích hợp cho ứng dụng này và Khuyến nghị cho sử dụng trong ứng dụng yêu cầu Vickers 35VQ25.