QUARTZ 7000 FUTURE GF5 5W-30

TOTAL QUARTZ 7000 là dầu bôi trơn đa cấp hiệu suất rất cao dành cho xe du lịch, được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn API SN/ CF..

Quy tắc

Phân loại theo chuẩn quốc tế

  • API : API SN
  • ILSAC : ILSAC GF-5