NATERIA ML 406

Dầu khoáng có phụ gia tẩy rửa tro trung bình (.