MISOLA ASC 220

Dầu MISOLA ASCA là dầu bôi trơn chất lượng cao đặc biệt thiết kế bôi trơn cho
các loại máy sản xuất giấy có công đoạn ướt và khô.

Quy tắc

Phân loại theo chuẩn quốc tế

  • DIN : DIN 51517-3 CLP
  • ISO : ISO 12925-1 CKD