DYNATRANS AC 30

Dầu bôi trơn dành cho hệ thống thủy lực và các thành phần của hệ thống truyền động (cầu hoặc hộp chuyển số) được trang bị đĩa ma sát..

Quy tắc

Phân loại theo nhà sản xuất

  • Approved :
    ALLISON : ALLISON C4
    ZF : ZF TE-ML 03C
  • Meets the requirement of :
    CATERPILLAR : Cat TO-4